Vroegtijdige orthodontische behandeling

Door orthodontisten een interceptieve behandeling genoemd.

Een vroegtijdige orthodontische behandeling is een kortdurende orthodontische behandeling, die wordt opgestart in het melkgebit of in het wisselgebit. Deze behandeling heeft tot doel een beperkte groep van orthodontische afwijkingen op jonge leeftijd bij te sturen, om op die manier te trachten een meer ernstige afwijking te voorkomen.

Wanneer is een vroegtijdige orthodontische behandeling noodzakelijk?

  • Correctie van frontale en laterale kruisbeten
  • Correctie van frontale en laterale dwangbeten
  • Preventie van anterieure traumata door correctie van de positie van de snijtanden
  • Correctie van het ruimtegebrek gedurende de wisselfase

Een frontale kruisbeet

Bij een frontale kruisbeet bevinden zich bij het dichtbijten één of meerdere snijtanden in de bovenkaak achter de snijtanden van de onderkaak. Een frontale kruisbeet kan de normale ontwikkeling van de bovenkaak en de onderkaak verstoren. En kan ook voor tandvlees problemen (parodontale problemen) zorgen. Een frontale kruisbeet kan met een eenvoudig uitneembaar orthodontisch apparaat gecorrigeerd worden.

Een laterale kruisbeet

Een unilaterale (aan één kant van het gebit) en/of bilaterale kruisbeet (aan twee kanten) wijzen meestal op een te smalle bovenkaak. Een te smalle bovenkaak kan tot problemen leiden tijdens het wisselen. Om dit te verbeteren kan de bovenkaak verbreed worden met behulp van verschillende orthodontische apparaten. Voor welk apparaat gekozen wordt , varieert van patiënt tot patiënt. Er wordt steeds het meest aangepaste apparaat voor elke individuele patiënt gekozen.

Preventie van anterieure traumata door correctie van de positie van de snijtanden

Soms bestaat er reeds op zeer jonge leeftijd een grote afstand tussen de boven- en ondersnijtanden. Vaak zie je dan ook dat de onderlip zich achter de snijtanden van de bovenkaak bevindt. Hierdoor worden de bovensnijtanden minder beschermd door de lip. Daarbij komt nog dat, bij een zeer grote afstand tussen de snijtanden,de patiënt vaak tegen het gehemelte bijt en dit kwetst. Daarom kan op jonge leeftijd indien nodig reeds een uitneembare beugel geplaatst worden, doch vaak hebben deze patiënten in een latere fase nog verder behandeling nodig.

Correctie van ruimtegebrek gedurende de wisselfase.

Meestal gaat het hier om ruimtegebrek in de boventandenboog. Er kan dan getracht worden om met behulp van orthodontische apparatuur ruimte te maken in de bovenkaak. Doch dit is niet altijd nodig in deze faze en zal dan in een latere fase gebeuren.

Voor een vroegtijdige orthodontische behandeling is het nuttig om de patiënt rond de leeftijd van 8 jaar op 1° consultatie te zien. Dan kan de orthodontist indien dit nodig mocht zijn een vroegtijdige orthodontische behandeling starten.
(De terugbetaling voor deze behandeling gebeurt in 2 delen met 6 maanden ertussen en het 2° deel dient uitgeschreven te worden voor de 9° verjaardag).
OPMERKING : NIET IEDERE PATIENT DIE WE ROND DIE LEEFTIJD ZIEN HEEFT EEN VROEGTIJDIGE BEHANDELING NODIG, BIJ VELE IS - ZELFS INDIEN ZE LATER EEN BEHANDELING NODIG ZULLEN HEBBEN - OP DIT MOMENT NOG TE VROEG OM EEN BEHANDELING TE STARTEN

Prematuur verlies van een melkelement

Soms kan de tandarts niet anders dan een melkelement te verwijderen. Op dat moment is het belangrijk dat de ruimte van dit melkelement behouden blijft. Zoniet gaan de buurelementen de ruimte van dit element innemen en daardoor ontstaat er ruimtegebrek in de tandenbogen en kan het dat definitieve elementen geblokkeerd raken en niet kunnen doorbreken.
Opmerking : Het is ook niet altijd zo dat een definitieve tand geblokeerd is door het vroegtijdige verlies van een melktand.

Myofunctionele therapie

Een myofunctionele therapie is soms op jonge leeftijd aangewezen om de verdere gelaatsgroei en gebitsontwikkeling te begeleiden. Er zal dan (meestal in samenspraak met een logopedist) getracht worden om afwijkende mondgewoonten met behulp van een uitneembare beugel aan te pakken. Dit apparaat kan de kaak-, lip- en tongspieren beïnvloeden. Hierdoor kan het slikpatroon verbeteren, kan de neusademhaling gestimuleerd worden…

Opmerking : Niet elke afwijkende gewoonte wordt aangepakt met een orthodontisch apparaat. Voor het afleren van duim- en vingerzuigen en fopspenen worden een aantal tips gegeven.

Zal een vroegtijdige orthodontische behandeling de enige orthodontische behandeling zijn?

Dit is een vraag die veel ouders/begeleiders van de patiënt stellen. Jammer genoeg is het antwoord op deze vraag meestal negatief, daar tijdens de verdere gelaatsgroei en gebitsontwikkeling de kaakrelatie vaak nog moet bijgestuurd worden met behulp van functionele apparatuur en voor het bereiken van een zo stabiel mogelijke occlusie en alignatie er vaak nog vaste apparatuur nodig is. Ik zeg er ook vaak bij dat ik echt geen glazen bol heb om in de toekomst te kijken en dan wordt meestal begrepen wat bedoeld wordt.

Kunnen wij u helpen?