Disclaimer

Deze website en alle gegevens die je op deze website vindt, zijn enkel bedoeld voor informatieve doeleinden. Of de informatie die je op deze website vindt, geschikt is voor het doel waarvoor je de informatie raadpleegt, daarvoor kan Orthodontist Lutgart De Ridder niet instaan.

Alle informatie, diensten en producten worden aangeboden door Orthodontist Lutgart De Ridder zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Orthodontist Lutgart De Ridder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met een eventuele tijdelijke onmogelijkheid om de website van Orthodontist Lutgart De Ridder te kunnen raadplegen.

Bovendien wordt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen, aanvaardt door Orthodontist Lutgart De Ridder.

Kunnen wij u helpen?