Eerste consultatie

Het eerste bezoek aan de orthodontist is vooral bedoeld als kennismaking. Tijdens deze consultatie zal een dossier opgesteld worden, er zal gevraagd worden naar de algemene gezondheidstoestand en verder zal er onder andere naar het gelaat, de tanstand en het op mekaar passen van de tanden gekeken worden... Nadien zal er uitleg gegeven worden en indien je vragen hebt zullen deze in de mate van het mogelijke beantwoord worden.

VRAGEN ZIJN ALTIJD WELKOM

Lees meer

Voor de start

Indien bij de 1° consultatie blijkt dat er nog niet gestart kan worden met een orthodontische behandeling, dan zal je wellicht afspraken krijgen om op regelmatige tijdstippen op controle te komen om het wisselen van je tanden en het volgen van de groei van je kaken op te volgen.

Lees meer

Tijdens de behandeling

Er bestaan heel veel verschillende soorten beugels (orthodontische apparaten zoals dat in een orthodontische praktijk wordt genoemd). Enkele voorbeelden zijn : Uitneembare apparatuur, Functionele apparatuur, Vaste apparatuur, Retentieapparatuur, …

Lees meer

Na de actieve behandeling

Je bent nu aangekomen aan het einde van de actieve orthodontische behandeling : de orthodontist heeft samen met jou geprobeerd om je tanden en kiezen zo mooi mogelijk te aligneren ( op een rijtje te zetten ) en de beide tandenbogen en kaken zo goed mogelijk op mekaar te laten passen.

MAAR nu volgt een zeer belangrijke periode : de tanden en kiezen moeten nu nog in deze positie worden vastgehouden en vastgroeien en de krachten (de tong, lip- en wangspieren) die op het gebit inwerken moeten zich aan de veranderde tandpositie aanpassen.

Lees meer

EHBO (Eerst Hulp Bij Orthodontie)

Hier vind je een aantal tips wat te doen indien je een probleempje hebt met je beugel of blokjes.

Lees meer

Vroegtijdige orthodontische behandeling

Door orthodontisten een interceptieve behandeling genoemd.

Een vroegtijdige orthodontische behandeling is een kortdurende orthodontische behandeling, die wordt opgestart in het melkgebit of in het wisselgebit. Deze behandeling heeft tot doel een beperkte groep van orthodontische afwijkingen op jonge leeftijd bij te sturen, om op die manier te trachten een meer ernstige afwijking te voorkomen.

Lees meer

Kunnen wij u helpen?