Na de actieve behandeling

Je bent nu aangekomen aan het einde van de actieve orthodontische behandeling : de orthodontist heeft samen met jou geprobeerd om je tanden en kiezen zo mooi mogelijk te aligneren ( op een rijtje te zetten ) en de beide tandenbogen en kaken zo goed mogelijk op mekaar te laten passen.

MAAR nu volgt een zeer belangrijke periode : de tanden en kiezen moeten nu nog in deze positie worden vastgehouden en vastgroeien en de krachten (de tong, lip- en wangspieren) die op het gebit inwerken moeten zich aan de veranderde tandpositie aanpassen.

Hiervoor is een lange tijd nodig. Sommige tandafwijkingen zoals rotaties (gedraaide tanden) of bepaalde functionele afwijkingen (afwijkend slikgedrag, mondademen) of correcties van grote overbeten vertonen vaak de neiging tot een gedeeltelijke terugkeer naar hun oude positie. Dit verschijnsel noemen we recidief. Om dit te voorkomen moet de actieve orthodontische behandeling gevolgd worden door een stabilisatiefase, de retentie.

Ook hier bestaan weer verschillende apparaatjes, vaste retentiedraden, retentieplaat , essix retainer …

Wanneer de retentiedraad loskomt en/of je draagt je retentieapparaat niet; zoals je werd geleerd, dan is de kans groot dat de tanden weer scheef komen te staan.

Na het plaatsen van de retentieapparatuur kom je ook nog terug op controle, maar minder vaak. Hou de retentieapparaten goed bij en draag ze zoals geïnstrueerd zodat je kan blijven genieten van je mooie glimlach. Gooi ze vooral nooit weg.

Wanneer de retentiedraad losgekomen is maak je best een afspraak met jouw orthodontist.

Kunnen wij u helpen?