Tijdens de behandeling

Er bestaan heel veel verschillende soorten beugels (orthodontische apparaten zoals dat in een orthodontische praktijk wordt genoemd). Enkele voorbeelden zijn : Uitneembare apparatuur, Functionele apparatuur, Vaste apparatuur, Retentieapparatuur, …

Uitneembare apparatuur

Het uitneembare apparaat bestaat uit een plaatje uit kunsthars ( je mag hier het kleurtje zelf van kiezen ) Er zit ook vaak een metalen boog aan die voor jouw snijtanden doorloopt. De veertjes en de schroef duwen de tanden naar een juistere plaats. De klemmetjes dienen om het apparaat op z'n plaats te houden.

In de meeste gevallen wordt deze apparatuur in de boventandenboog gebruikt doch deze kan ook in de ondertandenboog gebruikt worden.

Deze apparaatjes kunnen - zoals de naam het zelf zegt - uitgenomen worden door de patiënt, doch het is de bedoeling van deze beugels steeds te dragen en enkel uit te nemen om de tanden en de beugel te poesten.

Functionele apparatuur

Een functioneel apparaat is één van de oudste orthodontische apparaten.

Een functioneel apparaat wordt gebruikt om een probleem in de kaakstand te verbeteren, de tanden worden door dit apparaat niet echt rechter gezet. Een functioneel apparaat wordt doorgaans gebruikt in de eerste fase van een twee fase behandeling, nadien worden er doorgaans nog vaste apparatuur ( brackets of blokjes ) op de tanden geplaatst voor de tandverplaatsingen.

Een functioneel apparaat wordt doorgaans gebruikt wanneer de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak te ver naar achter ligt. De kaken worden door een functioneel apparaat in een betere onderlinge relatie gebracht. Zo kan de onderlinge verhouding tussen de bovenkaak en onderkaak verbeteren, waardoor de krachten van de spieren, lippen, wangen en tong een nieuw evenwicht vinden.

Vaste apparatuur (blokjes)

Dit is de apparatuur dat de meeste mensen goed kennen, nl de blokjes ( brackets of vaste apparatuur zoals ze in (de orthodontiepraktijk worden genoemd ).

Ook hier bestaan ook weer verschillende systemen : metalen brackets, keramische ( witte ) brackets, zelf ligerende brackets, linguale brackets …

Wanneer de brackets ( blokjes ) en banden op de tanden geplaatst zijn, worden ze verbonden door draden. Er bestaan verschillende soorten draden voor de verschillende fasen van de behandeling.

Download pdf tandenpoetsen en blokjes.

RPE (Rapid Palatal Expansion of Snelle Maxillaire Sutuurexpansie)

Snelle maxillaire sutuurexpansie wordt gebruikt bij groeiende patiënten waarbij de bovenkaak is te smal in verhouding tot de onderkaak ( en er zo meestal een kruisbeet en/of dwangbeet bestaat ). Gezien de sutuur ( dit is de ruimte met een soort vezeltjes tussen de twee nog niet met elkaar vergroeide delen van jouw bovenkaak ) in je bovenkaak nog open is, dan is het mogelijk, door een vaste beugel te plaatsen op 4 tanden in de boventandenboog, je bovenkaak te verbreden. Jouw bovenkaak bestaat nog uit 2 aparte delen met in het midden een sutuur, dit is de plaats waarop die 2 delen van de bovenkaak met mekaar verbonden zijn door vezeltjes : dit is een open sutuur.

Bij volwassenen is deze sutuur verbeend en kan het apparaat enkel gebruikt worden in combinatie met een chirurgische ingreep. Maar dan werkt het op dezelfde manier als bij een groeiende patiënt.

Behandelingsduur

Meestal duurt de actieve orthodontische behandeling twee tot drie jaar. Soms is echter ook een kortere of een langere behandelingsduur mogelijk. Daarna volgt de retentieperiode. De duur van de behandeling en het resultaat zijn afhankelijk van een aantal factoren.

Als eerste hebben de gebitsontwikkeling, de groei van het gelaat en het lichaam, het aanpassingsvermogen, het doorzettingsvermogen en de medewerking van de patiënt een grote invloed op de behandelingsduur. Bovendien is de biologische reactie van het gebit, de kaken en de mondspieren op de actieve orthodontische behandeling bij iedere patiënt verschillend. Het is daarom meestal zeer moeilijk in te schatten hoe lang de orthodontische behandeling precies zal gaan duren.

Daarnaast is voor het bepalen van de duur van de behandeling belangrijk of de stand van de kaken goed is of niet. Bij kinderen kan bijvoorbeeld een voorbehandeling nodig zijn om eerst de stand van de kaken te corrigeren (een functioneel apparaat), daarna moeten de tanden vaak zelf nog meer gealigneerd (rechtgezet) worden, om zo nog een beter passend geheel te maken. Dan wordt de behandeling vaak in twee fasen uitgevoerd.

Na de behandeling kunnen ook nog veranderingen in het gebit optreden. Daarom adviseert de orthodontist vaak de retentiebeugel nog wat langer door te dragen.

Kunnen wij u helpen?