Voor de start

Indien bij de 1° consultatie blijkt dat er nog niet gestart kan worden met een orthodontische behandeling, dan zal je wellicht afspraken krijgen om op regelmatige tijdstippen op controle te komen om het wisselen van je tanden en het volgen van de groei van je kaken op te volgen.

Begin behandelingsrecords

Verzamelen van alle gegevens om een juiste diagnose te stellen en een individueel aangepast behandelingsplan op te stellen

Een vragenlijst

O.a. algemene gezondheidstoestand, groei en lichaamsontwikkeling, afwijkende gewoonten, muziekinstrument , sport…..

Jouw motivatie en deze van je ouders en/of begeleiders.

Mondonderzoek

O.a. gezondheid van de aanwezige tanden en gingiva ( tandvlees ), welke tanden zijn aanwezig in de mond, mondhygiëne ( wordt er goed/juist gepoetst?), …

Foto's

Er worden ook een 9 - tal foto's van je tanden en je gezicht genomen.

Radiografieën (RX'en)

Een orthopantomogram of panoramische opname en en téléradiografie

Soms zijn er extra RX'en nodig en is het nodig om je door te verwijzen voor het nemen van een Cone beam CT-scan of andere RX.

Afdrukken en wasbeet

Er worden afdrukken genomen van de boven- en de ondertandenboog en een wasbeet. Deze afdrukken gaan naar een orthodontisch labo om er gipsen gebitsmodellen van te vervaardigen. De wasbeet dient om de modellen zo af te slijpen dat ze op een identieke manier op mekaar passen al jouw gebit.

Planbespreking

Tijdens deze afspraak zal de diagnose en het behandelingsplan besproken worden.

Vermits elk mens uniek is, is ook elk behandelplan uniek.

De orthodontist(e) zal je proberen de verschillende fasen van de behandeling uit te leggen en de verschillende soorten beugeltjes, die nodig zijn om een mooie glimlach en een stabiele beet te bekomen opsommen. De vermoedelijke duur van de behandeling zal vermeld worden.

Er worden verder ook praktische afspraken gemaakt om de behandeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De te verwachten kostprijs van de behandeling en de verschillende betalingsmogelijkheden worden besproken. De in te dienen formulieren, zoals de aanvraag voor tegemoetkoming voor een orthodontische behandeling, en eventuele documenten voor extra verzekeringen.

Kunnen wij u helpen?