Eerste consultatie

Het eerste bezoek aan de orthodontist is vooral bedoeld als kennismaking. Tijdens deze consultatie zal een dossier opgesteld worden, er zal gevraagd worden naar de algemene gezondheidstoestand en verder zal er onder andere naar het gelaat, de tanstand en het op mekaar passen van de tanden gekeken worden... Nadien zal er uitleg gegeven worden en indien je vragen hebt zullen deze in de mate van het mogelijke beantwoord worden.

VRAGEN ZIJN ALTIJD WELKOM

De orthodontist zal, na een eerste klinisch onderzoek, een beeld hebben van het probleem, waarvoor je haar consulteert. Soms wordt er ook een radiografie van het gebit genomen, onder andere om na te kijken hoever het gebit ontwikkeld is en of er ontbrekende (of extra) tanden aanwezig zijn, of er plaats genoeg is voor alle tanden, op die manier kan zij beter bepalen wanneer ze jou best terug op consultatie ziet….

Je zal uitleg krijgen over de eventuele probleempjes (afwijkingen) in gelaat (kaken) en de probleempjes (afwijkingen) in je gebit en er zal een nieuwe afspraak worden gemaakt om de nodige informatie te verzamelen en om een juiste diagnose te stellen en het aan jou aangepaste behandelplan op te stellen. Deze afspraak noemen wij het verzamelen van de BB records (Begin-Behandelingsrecords).

Indien het nog te vroeg is om te starten met een orthodontische behandeling, dan zal er een afspraak gemaakt worden om de ontwikkeling van je gelaat en je gebit verder op te volgen. Deze afspraak noemen wij controle gebitsontwikkeling en gelaatsgroei. Bij jongere kinderen zal er ook worden besproken of de behandeling nu reeds moet worden aangevat of eventueel beter nog wat wordt uitgesteld.

Voor het eerste bezoek is het vaak zo dat je een aantal maanden moet wachten. Daarom is het van belang om tijdig een afspraak te maken met een orthodontist. Indien je doorverwezen wordt, wacht dan niet nog eens een paar maanden, maar neem zo snel mogelijk contact op voor een eerste afspraak.

Verwacht bij een eerste bezoek nog geen volledige diagnose (d.i. een opsomming van alle foutjes in je kaakstand en je gebit) en een definitief behandelingsplan, dit kan de orthodontist(e) je pas geven wanneer hij/zij alle records (gegevens) verzameld heeft en alles grondig onderzocht heeft.

Aarzel nooit om vragen te stellen.

Na de 1° Consultatie kunnen dus volgende stappen genomen worden:

  1. Je hebt geen behandeling nodig.
  2. Het is nog wat vroeg te starten met je behandeling, maar de orthodontist(e) wil je regelmatig op controle zien. Op die controles zullen de groei van je gelaat en de ontwikkeling van je gebit van nabij gevolgd worden.
  3. Je hebt behandeling nodig en er worden afspraken gemaakt voor het verzamelen van de begin - behandelingsrecords en het uitgebreid onderzoek.
  4. Je wordt eerst terugverwezen naar je tandarts voor verzorging van cariës en het op punt stellen van de mondhygiëne.
Kunnen wij u helpen?