Waarom orthodontie?

De meeste patiënten roepen de hulp van een orthodontist in omwille van esthetische redenen. Ze wensen een mooi gebit en een harmonisch profiel.

De tanden van de boven- en onderkaak vormen samen één geheel. Als de tanden goed op mekaar passen, kan dit geheel goed werken. Maar vaak zie je dat dit niet zo is.

Enkele voorbeelden hiervan volgen:

  • Soms zie je een vergrootte afstand tussen de tanden van de boven- en onderkaak. Daardoor is het vaak moeilijk om iets af te bijten.
  • Soms glijden de tanden in de verkeerde richting af bij het dichtbijten. Daardoor kunnen de kaken scheef groeien.
  • Soms zie je dat de tanden heel scheef staan en over mekaar groeien. Dit komt meestal omdat er ruimte tekort is in de kaak.

Heel wat afwijkingen (foutjes) zijn erfelijk bepaald, dat wil zeggen dat ze in jouw familie reeds voorkomen.

Sommige afwijkingen ontstaan tijdens de groei en de ontwikkeling van het gebit. Zo kan je bijvoorbeeld als jonger kind op je tandjes gevallen zijn; waardoor de tanden verplaatst werden of zelfs verloren gegaan zijn.

Een andere mogelijkheid is dat je door cariës (gaatjes) melktandjes vroegtijdig verloren hebt.

Sommige gewoontes kunnen ook een negatieve (slechte) invloed op de gelaatsgroei en op de gebitsontwikkeling hebben. Enkele voorbeelden hiervan zijn duimzuigen, nagelbijten, tongpersen, verkeerde slikgewoonte, of mondademhaling…

Wanneer jouw tandarts zoiets bij jou ontdekt, zal hij jou doorverwijzen naar de orthodontist. Deze zal er - samen met jou - voor zorgen dat jouw kaken mooi op elkaar passen en dat de tanden mooi in een rijtje komen te staan.

Er bestaat een wijd verspreid misverstand dat een orthodontische behandeling enkel een esthetische correctie is. De orthodontist tracht echter nog in belangrijker mate een beter functionerend (werkend) geheel en een éénvoudiger te poetsen (reinigen) gebit te bekomen.

Er dient opgemerkt te worden dat bij een groeiend kind of adolescent veel kan verbeterd worden wat betreft de kaakrelatie, door de groei te beïnvloeden. Bij een volwassene zal de orthodontist, voor eenzelfde afwijking van de kaken, soms de hulp van de kaakchirurg moeten inroepen. Dan zal een gecombineerde orthodontische kaakchirurgische behandeling aangewezen zijn.

Kunnen wij u helpen?